Om du beställer innan kl. 14 skickar vi beställningen till dig på samma dag! (Gäller endast för lagerförda produkter)

Användningsvilkor (termer)

Användningsvilkor
1. Allmänt
1.1. Denna överenskommelse med användaren innehåller Lapin Akkumaailma Oy:s (nedan “Tjänsten erbjuder”) nättjänsten (nedan “Tjänst”) användarvilkorens termer. Vid registrering av tjänsten eller vid köp av produkter via tjänsten godkänner användaren vilkoren och binder sig att följa och uppfylla dessa vilkor/termer. 

1.2. Tjänsten erbjuder kontaktinformation:
Lapin Akkumaailma Oy
Teollisuustie 13
96320 Rovaniemi. Finland

1.3. Tjänstens innehåll med alla rättigheter tillhör Tjänstens erbjudare.

2. Ändringar 
2.1. Tjänstens erbjudare har rätt att när som helst göra förändringar i Tjänstens innehåll.

2.2. Tjänstens erbjudare har rätt att ensidigt göra förändringar i överenskommelsen gementemot användarvilkoren och dess termer, förändringar meddelas via e-mail,skriftligt eller via tjänsten till användaren.Använderaen godkänner förändringarna vid användning av tjänsten 

3. Registrering
3.1. Användaren skapar nätverks identitet vid ifyllande av kontaktformuläret och vid val av (skapar) egen användaridentitet och lösenord. På detta sätt reigstrerar användaren sig som tjänstens nätverks användare. 

3.2. Endast en existerande / levande person kan registrera sig. 

3.3. Registreringen kostar inget (gratis).

3.4. Tjänstens erbjudare kan vid behov neka (ej tillåta) registreringen.

4. Person uppgifter och dess användning. 
4.1. Användarens person uppgifter samlas och sparas i och för tjänst erbjudarens kundregister.

4.2. Tjänstens erbjudare lämnar ej ut information till utomstående. 

4.3. Tjänstens erbjudare tillåter sig rättigheter att överlämmna användarens information till myndigheter ifall användaren har brutit mot lagar,förordningar eller missköt sig.

4.4. Tjänsten erbjudare har rätt att neka  beställning/order vid behov och därmed leverera order mot postförskott. 

4.5. Kundregistrets information kan bara användas elektroniskt vid direktreklam om användaren har gett tillåtelse.

4.6. Användaren har via tjänsten rätt att granska sina egna personuppgifter,göra förändringar eller ta bort egen (radera) information ur registret.

5. Användarens ansvar och skyldigheter.
5.1. Användaren ansvarar för allt när användaren har registrerat sig med användaridentitet och lösenord vid användning och att användningen uppfyller överenskommelsens vilkor. Användaren har eget ansvar att hemlig hålla lösenordet.

5.2. Användare binder sig att använda tjänsten som den är skapad enligt lag och god sed.Användare förbinder sig att inte skicka eller erbjuda någon tjänstens innehållande material som bryter mot lagar och förordnigar,som kan ge upphov för sådant bruk eller uppviglar detta.  

5.3. Minderårig(a) förbinder sig att inte köpa/handla produkter som i produktinformationen har K-18 års åldersgräns.

5.4. Användaren ansvarar allt som till honom (hen) krävs av tjänstens användning såsom apparater/datorer,program och data trafikförbindelsers anskaffning och dess underhåll och även andra kostnader som tjänstens användning kan orsaka.

5.5. Användare ansvar sig fullständigt för denna överenskommelse enligt lagar och förordningar. Användarens ansvar är också mot tjänsten om den skadas,mot andra användare eller mot tredjepart. 

6. Tvist och dess lösning  
Angående denna överenskommelse ifall det uppkommer tvister tas upp och löses i tjänstens hemkommuns tingsrätt enligt gällande Finsk lagstiftning. 

De varumärken vi representerar

Bläddra bland kategorier

Välj valuta

Välj språk

Mitt konto

Om oss

Din kundvagn är tom